Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

18,20 ก.ย.66 เครือข่าย ทสม.ชุมเห็ดได้ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด ลงพื้นที่ม.14,ม.17 เพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะที่ต้นทางและครัวเรือน พร้อมกับสมัคร อถล.

18,20 ก.ย.66 เครือข่าย ทสม.ชุมเห็ดได้ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด ลงพื้นที่ม.14,ม.17 เพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะที่ต้นทางและครัวเรือน พร้อมกับสมัคร อถล.

แกลเลอรี่