Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๒ มกราคม) ณ โรงเรียนบ้านคูบัว ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่