Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรับสมัครงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานประจำปี 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานประจำปี 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานประจำปี 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 
1. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา