Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๗๙)

ร่วมประชุมหารือโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๗๙)

วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหารือโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๗๙) ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่