Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 เมษายน 25๖4 นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง              เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่