Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินให้คำแนะนำศาสนสถาน ครั้งที่ 1/4

ประเมินให้คำแนะนำศาสนสถาน ครั้งที่ 1/4

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและอสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ประจำปี 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เจ้าหน้าทีเทศบาลตำบลหนองปล่อง ร่วมตรวจประเมินให้ตำแนะนะแก่ศาสนสถานให้ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ และวัดตาเหล็ง ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่