Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบการจัดสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน

ตรวจสอบการจัดสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและอสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน ที่ได้ยื่นความประสงค์ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และขอคืนหนังสือค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคฯ ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธาณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยโครงการบ้านตั้งใจดี (บริษัท ตั้งใจดีโฮม จำกัด)โครงการบ้านนภัสรา (น.ส.นัยนา นพสุวรรณวงศ์) โครงการหมู่บ้านเพชรรุ่งเรือง (เพชรรุ่งเรื่องดีวีล็อปเม้นท์ จำกัด) โครงการเก้าลฎา 4 โดยมีท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ (นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร) เป็นประธานอนุกรรมการฯ

แกลเลอรี่