Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินให้คำแนะนำสถานสถาน ครั้งที่ 1

ตรวจประเมินให้คำแนะนำสถานสถาน ครั้งที่ 1

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและอสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ประจำปี 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง และเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมตรวจประเมินให้ตำแนะนะแก่ศาสนสถานให้ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดขุนก้อง วัดกลาง(นางรอง) และวัดหนองเสม็ด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่