Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงและให้ความคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้วยสิ่งแวดล้อม)

ประชุมชี้แจงและให้ความคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้วยสิ่งแวดล้อม)

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและอสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้วยสิ่งแวดล้อม) ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM จังหวัดบุรีรัมย์ มี 2 โครงการวิจัย คือ 1.ประยุกต์ใช้ไส้เดือนดินบำบัดสารอันตรายตกค้างในวัสดุคงเหลือจากการกำจัดขยะชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 2.ศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษจากแหล่งทิ้งขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ อบต.แดงใหญ่ ทต.กระสัง ทต.สตึก ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่