Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มีการปฏิบัติตามมาตรการในป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิท - 19 ในสำนักงานโดยมีมาตรการดังนี้
1.มีมาตรการทำความสะอาดสำนักงานทุกวัน
2.ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.จัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
4.ควบคุมทางเข้าออก สำนักงานสำหรับประชาชนเข้ารับบริการ
5.จัดระยะนั่งหรือยืนให้ห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 -2 เมตร

แกลเลอรี่