Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ ( 5 เมษายน 25๖4) นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแนวทางการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่นอกอนุรักษ์ พร้อมทั้งวางแนวทางการแก้ไขปัญหาศัตรูของนกกระเรียนพันธุ์ไทยตามธรรมชาติ การดูนกตามธรรมชาติที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของนกกระเรียนพันธุ์ไทย

แกลเลอรี่