Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศาสนสถานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเต็งเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศาสนสถานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเต็งเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศาสนสถานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเต็งเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ซึ่งมีวัดที่สนใจเข้าร่วมจำนวน ๔ วัด  คือ วัดคุรุราษฏร์บำรุง หมู่ ๑๗ วัดบ้านโนนแดง หมู่ ๒ วัดพรหมรัตนาราม หมู่ ๑๒ และวัดหนองเต็งน้อย หมู่ ๘  ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่