Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมถ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมถ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 25๖4 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางพันธมาศ แก้วนะรา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.บุรีรัมย์   เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมถ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ วัดกลาง (พระอารมหลวง)ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี