Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนศาสนสถานเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เชิญชวนศาสนสถานเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุรชัย แสงศิริ ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ มอบหมาย นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ลงพื้นที่ ณ วัดโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ และเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีวัดโนนสุวรรณ และวัดหนองตาเสร็จ สมัครเข้าร่วมฯ

แกลเลอรี่