Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์วัดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ประจำปี 2564 ณ วัดขุนก้อง วัดกลาง วัดป่าเรไรทอง และวัดหนองเสม็ด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวันที่เจ้าอาวาสได้ลงนามแล้วจำนวน 2 วัด คือวัดขุนก้อง และวัดกลาง

แกลเลอรี่