Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานจังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอภินันท์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายทศพล ทรวงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกับเข้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม ตามหนังสือ ที่ บร 0014.2/90 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ ได้ดำเนินการออกไปรับสมัคร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ วัดระโยงใหญ่ อำเภอกระสัง และวัดศิลาเรือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่