Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมร่วมรณรงค์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ตลาดสด

กิจกรรมร่วมรณรงค์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ตลาดสด

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอภินันท์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายทศพล ทรวงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในพื้นที่ตลาดสด ตามโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย(ร่าง)Road map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลกระสัง และตลาดสุขอนันต์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่