Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากร ดำเนินโครงการ Zero waste

วิทยากร ดำเนินโครงการ Zero waste

วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอภินันท์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายทศพล ทรวงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร ดำเนินโครงการ Zero waste การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักในเรื่องความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ปลูกฝั่งให้นักเรียนตระหนักถึงการนำสิ่งของเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อลดการเกิดขยะได้ลงมือทำด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ช่วยปับเปลี่ยนความคิดของนักเรียนให้รู้จักการใช้ประโยชน์จากของเหลือมากขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์