Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็ก

ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็ก
วันนี้ ( 18 มี.ค. ๖4) นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และนางปราณี ชินบุตร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2   ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์