Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด๊จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. และนพปฏลสถวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

เข้าร่วมพธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด๊จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. และนพปฏลสถวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 19. ธันวาคม   2560   เวลา. 09.00น.นายภุชงค์ สินธุรัตน์ ผู้อำนวยการส่งทรัพยากรธรรมชาติ และนางพันธมาศ. แก้วนะรา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมพธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด๊จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. และนพปฏลสถวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่