Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564 “การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564  “การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง”

วันนี้ (16 มี.ค. ๖4) นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย จนท.สนง.ทสจ.บร และ จนท.หน่วยงาน ในสังกัด ทส ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 (นม.)สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5(นม.)เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564 “การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” พร้อมสนับสนุนบุคลากร และยานพาหนะรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ในการจัดพิธีเปิด โดยมีพลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่