Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยตามเส้นทางการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน” (BURIRAM MARATHON 2021)

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยตามเส้นทางการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน” (BURIRAM MARATHON 2021)

วันนี้ ( 8 มี.ค. ๖4) นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยตามเส้นทางการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน” (BURIRAM MARATHON 2021)

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางชั้น 3 โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

แกลเลอรี่