Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อำเภอโนนดินแดง และอำเภอปะคำได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าและพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบซึ่งเกิดจากการเผาป่า

แกลเลอรี่