Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกันติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายทั้งหมด ๑๐ แห่ง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอบพ.ศ.๒๕๓๕ ณ โรงแรมครอสทูไวน์บุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ และโรงแรมโมดิน่า บายเฟชเซอร์ บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่