Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Buri Ram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาในที่โล่ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเผาในที่โล่ง

วันทื่ 14 มกราคม 2564 นายสุรชัย แสงศิริ ผอ.ทสจ.บร. ได้มอบหมาย นางปราณ๊ ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.บร. เข้าร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ โรงเรียนมะขามทานตะวัน หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบต้นยางนา ถุงผ้า รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ลดใช้ถุงพลาสติก รณรงค์งดเผาในที่โล่งเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 

แกลเลอรี่