Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียนวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียนวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียนวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายแพทย์อนันต์  กนกศิลป์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่