Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางปราณี  ชินบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่