Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

         ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร และได้สอบสัมภาษณ์แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเหมาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๒ เป็นต้นไป หากประสงค์ทำงานในตำบลที่ว่างให้มาดำเนินการเลือกตำบลที่่ว่าง เพื่อพิจารณาจ้าง ต่อไป

กำหนดการ  วันที่ 28 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียน       เวลา 08.00 - 09.00 น.

ทำสัญญาจ้าง   เวลา 09.00-11.00 น.

ประฉิมนิเทศน์งาน เวลา 11.00-12.00 น.

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศผ่านสัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:4.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง