Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

นายสุรชัย แสงศิริ ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๓ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันฉัตรมงคลถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ดั่งพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และถือเป็นวันที่รำลึกถึง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

แกลเลอรี่