Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์รุ่งเรือง ประกอบกิจการ  สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 160 เกวียน/วัน เพื่อเฝ้าระวังมลพิษอากาศและผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง โรงงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์รุ่งเรือง ประกอบกิจการ  สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 160 เกวียน/วัน เพื่อเฝ้าระวังมลพิษอากาศและผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง โรงงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์รุ่งเรือง ประกอบกิจการ  สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 160 เกวียน/วัน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์,ศูนย์ดํารงธรรมบุรีรัมย์,อำเภอเมืองบุรีรัมย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังมลพิษอากาศและผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง โรงงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

แกลเลอรี่