Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ผ่านระบบ video conference) โดยมีนาย ธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ผ่านระบบ video conference) โดยมีนาย ธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา ๑๔.00 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย      ส่วนทรัพยากรน้ำ นางสาวกาญจนา แก้วมะเริง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนายจตุพร ชาวดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ผ่านระบบ video conference) โดยมีนาย ธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์      เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์  ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่