Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสะแกพิทยาคม ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสะแกพิทยาคม ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563เวลา 9.00 น.นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอภินันท์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสะแกพิทยาคม ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่