Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 0๙:30 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยมี  นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่