Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 0๙:00 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ การพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดบุรีรัมย์ และขอความร่วมมือ     ประธาน ทสม. ทุกอำเภอช่วยติดตามประเมินผลมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ในพื้นที่จังหวัด http://forms.gle/8rFKjttJf7XYatJx9 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

 

แกลเลอรี่