Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ครั้งที่ 1/2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ครั้งที่ 1/2563

วันที่จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการและประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้การดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น3 อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 

แกลเลอรี่