Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดซุ้มกิจกรรมตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ แจก ของรางวัลฯ ให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดซุ้มกิจกรรมตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ แจก ของรางวัลฯ ให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 มกราคม เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจันทร์เพ็ญ. เจริญชันษา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดซุ้มกิจกรรมตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ แจก ของรางวัลฯ ให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่