Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 และร่วมกิจกรรม “การแสดงแบบผ้าไหมการกุศล” ในงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์” (กาชาดและไหม) ประจำปี 2563

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 และร่วมกิจกรรม “การแสดงแบบผ้าไหมการกุศล” ในงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์” (กาชาดและไหม) ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์                   นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดประชุม ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเรื่องแจ้งกรณีการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำนวน 26 แปลง ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 16.30 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “การแสดงแบบผ้าไหมการกุศล” ในงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์” (กาชาดและไหม) ประจำปี 2563 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เวทีกลาง บริเวณตลาดคลองถม หนองแปบ ตำบลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

แกลเลอรี่