Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563

ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล           ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ ๘ มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล           ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด พร้อม นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอคูเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ประชาชน และ  ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมนำเสนอประเด็นเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อวิตกกังวลในโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ สมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เวลา 14.00 น. โดย นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 พร้อม นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4

 

แกลเลอรี่