Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว พร้อมรับฟัง นำเสนอเกี่ยวกับบริษัท ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร และ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ภายในโรงงานน้ำตาล โดยมีคณะผู้บริหารโรงงานฯ และ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว พร้อมรับฟัง นำเสนอเกี่ยวกับบริษัท ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร  และ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ภายในโรงงานน้ำตาล โดยมีคณะผู้บริหารโรงงานฯ และ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการชำราญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และ หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง         ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว พร้อมรับฟัง นำเสนอเกี่ยวกับบริษัท ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรกร เพื่อให้ คำแนะนำในการประกอบกิจการโรงงาน โดยขอความร่วมมือไปยังสมาคมชาวไร่อ้อย และ โรงงานน้ำตาล ขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาอ้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ภายในโรงงานน้ำตาล โดยมีคณะผู้บริหารโรงงานฯ และ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ ณ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่