Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ กล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับ รองผู้ว่าฯผู้แทนส่วนราชการ และ หน่วยงาน และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุม ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2/2563

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ กล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับ รองผู้ว่าฯผู้แทนส่วนราชการ และ หน่วยงาน และ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุม ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 14:00 น. นางจันทร์เพ็ญ เจริญชันษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่ 2563 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์) เป็นผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงาน กล่าวขอพรปีใหม่ 2563 จาก นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ กล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับ รองผู้ว่าฯผู้แทนราชการ และ หน่วยงาน

แกลเลอรี่