Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบพื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาลโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาภัยแล้ง

ตรวจสอบพื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาลโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา13.00น. ร่วมตรวจสอบพื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาลโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.ลำปลายมาศกับคณะท่านผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ)และรองผู้ว่าฯจ.บุรีรัมย์ ท่านนายอำเภอลำปลายมาศและคณะครับ

แกลเลอรี่