Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามความร่วมมือ (MOU) / านมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม

ลงนามความร่วมมือ (MOU) / านมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสา แสงสว่าง 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอำเภอหนองหงส์ ท้องถิ่นอำเภอหนองหงส์  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู รพ.สต.เมืองฝ้าย และบ้านหนองย่างหมู ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

*******************************************************

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป นายสา แสงสว่าง ผอ.สนง.ทสจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าสนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ มีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและประชาชนกว่า ๑,๐๐๐ คน

 

แกลเลอรี่