Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสา แสงสว่าง 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด”ทำควาดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในการนี้ 
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการชุมชนปลอดขนะ zero waste ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้
          ๑. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม s ชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ ชุมชนบ้านสวัสดี หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา จังหวัดบุรีรัมย์
          ๒. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ ๔ โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

          และได้มอบรางวัลโครงการสะอาดบุรี หรือ โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน
โดย บ้านระเบิกขาม (ชุมชนพี่เลี้ยง) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และบ้านหนองขาย่าง (ชุมชนน้องใหม่) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล popula vote

แกลเลอรี่