Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (๒๓ พ.ย.๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์) เป็นประธาน

แกลเลอรี่