Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ วงค์ข้าหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องปทุมวันโรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ เป็นประธาน

แกลเลอรี่