Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /เข้าร่วประชุมเพื่อให้ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​บริหารจัดการ​นำ้​และหารือการบริหาร​จัดการ​น้ำทั้งระบบของจังหวัดบุรีรัมย์​ในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่คณะติดตามของสำนักงบประมาณเขตพื้นที่​ ๙

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /เข้าร่วประชุมเพื่อให้ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​บริหารจัดการ​นำ้​และหารือการบริหาร​จัดการ​น้ำทั้งระบบของจังหวัดบุรีรัมย์​ในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่คณะติดตามของสำนักงบประมาณเขตพื้นที่​ ๙

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

***************************************************

วันนี้ (๑๒ พ.ย. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร. เข้าร่วประชุมเพื่อให้ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​บริหารจัดการ​นำ้​และหารือการบริหาร​จัดการ​น้ำทั้งระบบของจังหวัดบุรีรัมย์​ในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่คณะติดตามของสำนักงบประมาณเขตพื้นที่​ ๙  ณ​ ห้องประชุม​โครงการชลประทาน​บุรีรัมย์​ อำเภอเมืองบุรีรัมย์​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด​บุรีรัมย์​ (นายกฤษฎา​ แก้วสองเมือง)​ เป็นประธา​น

 

 

แกลเลอรี่