Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

นำคณะของ ดร.อนงค์ ชานะมูล เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

นำคณะของ ดร.อนงค์ ชานะมูล เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

วันนี้ (๖ พ.ย. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร. นำคณะของ ดร.อนงค์ ชานะมูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ) เพื่อนำเสนอรายละเอียดการศึกษาวิจัยชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษเมือง พร้อมหารือแนวทางการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**************************************************

วันนี้ (๖ พ.ย. ๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๒) “บุรีรัมย์เกมส์” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ) เป็นประธาน

แกลเลอรี่