Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๙ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ) พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ ท่าน สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีให้การสนับสนุนให้ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ปลอดถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร

แกลเลอรี่