Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาระกิจวันที่ ๑๗ ตค.61

ภาระกิจวันที่ ๑๗ ตค.61

-วันนี้ (๑๗ ต.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร.เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
-เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บร.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายกฤษฎา แก้วสองเมือง) เป็นประธาณในการประชุม ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่