Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

Provincial Office for Natural Resources and Environment Buriram

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกเขากระโดง

วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกเขากระโดง

ันที่ ๒๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสา  แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไพโรจน์  วงษ์ธิ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกเขากระโดง เพื่อก่อตั้งศูนย์แพทย์และสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพลตรียุทธนา  เอี่ยมวิจิตร์ ผบ.มทบ.๒๖ เป็นประธาน

แกลเลอรี่